Merking av løype

Hele løypa blir merket mandag 10. september.

Løypa vil følge samme trasé som i 2016 og 2017.

Se løypa på Strava.